Winnaar mobiele enquête!


31 augustus 2010 - 1842 x bekeken -

 

De kersverse winnaar van onze mobiele enquête, Wessel Heijmeriks van reclamebureau Applepie (rechts op de foto), ontvangt hier zijn HTC Hero. We hebben na de online enquête omtrent mobiele ontwikkelingen onder de deelnemers geloot en Wessel is de gelukkige geworden. Hier vind je de aanleiding van de enquête.

Door middel van de enquête hebben we veel nuttige en waardevolle informatie verkregen, allereerst willen we jullie daar allemaal voor bedanken! We hebben de deelnemers al eens inzicht gegeven in de resultaten, hier worden ze nog eens toegelicht voor een groter publiek.

In deze post zullen we een aantal opmerkelijke bevindingen uitvergroten en toelichten. Zo heeft 89% procent van de ondervraagden een smartphone. En gebruikt 72% van het panel actief het internet via zijn of haar mobiele telefoon. Hiermee wordt bevestigd dat er veel activiteit is in deze groeimarkt.

Fig. 1.1 Telefoon merken van de ondervraagden.

Uit bovenstaande grafiek is op te maken dat Apple het minder goed doet dan door veel mensen wordt aangenomen, onder onze opdrachtgevers weliswaar. Ze hebben dan wel 27% van de markt in handen, maar er zijn alsnog grotere partijen als bijvoorbeeld Nokia. Uit andere bronnen blijkt ook dat HTC een sterke groei doormaakt de laatste twee kwartalen.

Fig. 1.2 Leeftijden van de telefoons van de ondervraagden.

Opvallend fenomeen is dat 89% van de ondervraagden na twee jaar van toestel wisselt. De kans is dus groot dat over 2 jaar de cijfers over het gebruik van mobiel internet behoorlijk zijn gestegen. Dit zal hoofdzakelijk komen omdat zo ongeveer alle nieuwe toestellen die op de markt komen mobiele browsers bevatten, die hoogstwaarschijnlijk ook veel meer zullen worden gebruikt.

Fig. 1.3 Ervaring mobiel internet wat betreft laad snelheid.

Nog een aantal andere opvallende bevindingen uit de enquete:
• 15% maakt meer dan 60 minuten per dag gebruik van mobiel internet.
• 72% ervaart de internetsnelheid als redelijk en 15% vind het traag.
• 45% denkt dat zijn doelgroep niet of weinig actief is op het mobiele web terwijl 75% het mobiele web als een goede tool ziet.

Dit onderzoek is door een van onze stagiaires gebruikt en verwerkt in zijn afstudeerrapport. De centrale vraag van dit onderzoek luidde ‘Spelen mobiele websites en applicaties een belangrijke rol in het verdere evolueren van het mobiele web, en hoe kunnen webontwikkelaars hier het beste op anticiperen?'.
Wat kunnen we nou vooral op dat laatste antwoorden? Als webontwikkelaars staan wij zeer positief tegenover de veranderingen van mobiel internet, en zien de toekomst kansrijk tegemoet! We zijn voor veel opdrachtgevers al bezig met mobiele applicaties, voor iPad's en verschillende mobiele platformen, en vinden hier onze weg steeds beter in.
De vraag blijft vaak of we nou een mobiele website moeten inzetten of juist een applicatie voor alle mogelijke platformen. Beide hebben hun eigen voor- en nadelen, hierdoor is nog niet vol overtuiging te zeggen welke van de twee nu de toekomst heeft. En wat te doen met location based services, augmented reality, mobile social networking en ga zo maar door! Gelukkig krijgen we de mogelijkheid om steeds dieper in deze vraagstukken te duiker, we houden je op de hoogte van onze zoektocht en nieuwe bevindingen! Wordt dus vervolgd...

iPad framewerk - stap voor stap

Door Bas van Kuijck

Een compilatie van al de stappen die zijn genomen tijdens het ontwikkelen van ons iPad magazine framewerk.

Lees verder