Enkele cijfers internetbureaus ten opzichte van reclame adviesbureaus


6 september 2010 - 1721 x bekeken -

E-sites is lid van het PIBN (Platform Internet Bureaus Nederland). Elk PIBN bureau moet voldoen aan bepaalde voorwaarden en een gedragscode zodat de kwaliteit richting de markt gegarandeerd kan worden. Vanuit dit lidmaatschap zijn we actief betrokken bij de economische ontwikkeling en professionalisering van de internetbranche in Nederland. We nemen dan ook graag deel aan de verschillende onderzoeken die door het PIBN opgestart worden om de markt in kaart te brengen. Recentelijk hebben we de economische cijfers binnen gekregen van de ontwikkelingen in de internetbranche in 2009 en de verwachting voor 2010.

In deze blog-post wil ik enkele gegevens van PIBN gaan vergelijken met cijfers van Pragma, de branchevereniging voor de reclame adviesbureaus in Nederland. Belangrijkste verschil tussen de twee brancheverenigingen is de achterban. Bij PIBN zijn dit de 50 meest toonaangevende internetbureaus van Nederland en bij Pragma zijn dit met name de middelgrote reclamebureaus in Nederland. Bij de PIBN leden ligt de focus van de dienstverlening op internetontwikkeling, bij de Pragma leden vooral op offline media (al speelt internetontwikkeling ook hier een steeds belangrijkere rol).

Onderstaande cijfers zijn een greep uit de enquêtes gehouden onder leden van de brancheverenigingen.

Omzet

De groei in omzet is in 2009 ten opzichte van 2008 zowel voor PIBN leden als voor Pragma leden gedaald. Deze daling is bij de Pragma leden zichtbaar in alle soorten werkzaamheden met uitzondering van webdesign/programmering. De sterke daling is een directe oorzaak van de economische crisis: bedrijven gaven simpel weg minder geld uit aan reclame. De daling bij PIBN leden is met 3% ten opzichte van 2008 relatief klein.

Personeel

Het totaal aantal medewerkers is in beide sectoren gedaald. Pragma leden kennen een afname van de werkgelegenheid van 10,5 procent. De daling van de werkgelegenheid bij PIBN leden ligt in lijn van de omzet daling.

Aantal klanten

Het aantal klanten is nagenoeg stabiel gebleven. De Pragma leden geven aan dat de afhankelijkheid van de 3 grootste klanten verder toegenomen is. Belangrijkste conclusies 2009: De Pragma leden zijn geconfronteerd met een behoorlijke omzetdaling. Dit heeft ertoe geleid dat een behoorlijk deel van de Pragma leden het jaar met verlies heeft moeten afsluiten. Ook bij de leden van PIBN is de gemiddelde omzet en winst gedaald in 2009. De meeste leden hebben ondanks de daling het jaar echter toch positief kunnen afsluiten.

Voor 2010 lezen we in beide rapporten positieve berichten. Op de website van PIBN is te lezen dat de omzet en winstcijfers van internetbureaus een grote groei laten zien. Een sterk signaal dat na een jaar van stilstand de online industrie goed uit de crisis komt (alsdus PIBN). Ook Pragma geeft positieve berichten, er zijn meer bureaus die een stijging van de omzet en winst verwachten voor 2010.

Winnaar mobiele enquĂȘte!

Door E-sites

Wie o wie is de winnaar van onze mobiele actie geworden? En wat zijn de resultaten van ons onderzoek eigenlijk?

Lees verder