De rol van projectmanager en scrum master

blog

Volgens de principes van scrum is er geen projectmanager nodig, omdat de taken van een projectmanager zijn verdeeld over de andere rollen binnen het scrumteam. Toch hebben we bij E-sites projectmanagers in ons team. En die zijn van grote toegevoegde waarde voor ons, maar waarom? Wat is het verschil tussen een projectmanager en een scrum master? Dat legt Shirley je uit in deze blog.

Say what, een scrum master?

Daar hebben we het nog niet eerder over gehad. De rollen product owner en agile coach hebben we haarfijn uitgelegd, maar waar komt die scrum master ineens vandaan? Sinds kort hebben we bij E-sites naast projectmanagers namelijk ook een viertal gecertificeerde scrum masters in huis. 

De scrum masters faciliteren, nemen obstakels weg en houden iedereen scherp op de procesuitvoering. De belangrijkste taken zijn dan ook:

  • Scrumteams coachen in zelforganiserend worden. 
  • Het scrumteam helpen focussen op het creëren van increments met hoge waarde en die voldoen aan de Definition of Done - het increment is als het ware de som van alle product backlog items die in de huidige of alle voorgaande sprints zijn voltooid en samen het daadwerkelijke softwareproduct vormen.
  • Zorgen dat de juiste meetings plaatsvinden, waarbij de juiste personen aanwezig zijn en de juiste inhoud besproken wordt. 
  • De retrospective faciliteren: zorgen dat eenieders mening aan bod komt, een lijst met actiepunten genotuleerd wordt en actie- en verbeterpunten ook nageleefd worden. 

Een interessante rol, die van scrum master. Een onmisbare schakel in het dagelijkse functioneren van een scrumteam. Maar waarom hebben we bij E-sites ook nog projectmanagers die de boel draaiende houden? 

Projectmanager: skills komen van pas 

Formeel gezien bestaat de rol van projectmanager niet binnen scrum. Waarom is de projectmanager bij E-sites dan juist van toegevoegde waarde? De voornaamste reden is dat een scrumteam bij ons aan meerdere projecten tegelijkertijd werkt. Broodnodig dat er overzicht wordt gehouden tussen de diverse projecten en opdrachtgevers. En daar komen de skills van een projectmanager helemaal van pas.

De projectmanager staat veel in contact met klanten en overige betrokkenen. Belangrijke taken zijn:

  • Alle hoofdlijnen uitzetten bij de start van een nieuw project, zoals het verdelen van het budget, de concept planning maken, kick-off voorbereiden. 
  • Te allen tijde de voortgang van het project bewaken, zorgen dat risico’s van uitloop in budget of planning vooraf bekend zijn, tijdig actie ondernemen om uitloop te voorkomen en alle betrokken hiervan op de hoogte houden. 
  • Het proces bewaken en zorgen dat iedereen weet wanneer hij/zij wat moet doen. De inhoudelijke ‘wat’ voor het development team regelt de product owner. 

En wat is dan het verschil tussen scrum master en projectmanager?

Dus eigenlijk doen ze allebei een beetje van hetzelfde? Nee, dat niet. Er zit een wezenlijk verschil tussen de rollen. Om alle verwarring weg te nemen, hebben we hier de verschillen tussen een scrum master en projectmanager nog duidelijk naast elkaar gezet.

De weg naar succesvol scrummen

Binnen scrum zijn er diverse rollen met allemaal eigen verantwoordelijkheden. Iedere rol is een stukje van de puzzel naar een succesvol eindresultaat. In de vorige blog vertelden we je al alles over de product owner en agile coach en nu weet je ook de taken en verschillen tussen de scrum master en projectmanager. Maar er is nog veel meer te vertellen over scrum. Wil je alles weten over het plannen van sprints, de backlog refinement of tips voor een leuke retrospective? Meld je hier aan en ontvang als eerste de nieuwe scrum blog in je mailbox! 
 

Als eerste de nieuwste blog ontvangen?