E-sites wint gouden Dutch Interactive Award met Happi Huid app

nieuws

Jaaaaaa, een digitaal feestje bij E-sites! Want voor het tweede jaar op rij hebben we een gouden Dutch Interactive Award (DIA) gewonnen. En opnieuw met een zorgproject. Natuurlijk vinden we dit te gek! Wanneer onze techniek echt impact heeft op de kwaliteit van mensenlevens, geeft dat enorm veel voldoening. 
 

Goud voor Happi Huid

Vanmiddag zaten we op het puntje van onze stoel. Dit jaar niet in de feestelijke zaal in Amsterdam met alle genomineerden helaas, maar zoals het niet anders kan op dit moment: vanachter ons scherm. Via de livestream kwam de verlossende uitslag: Goud voor Happi Huid! Deze app hebben we ontwikkeld in samenwerking met artsen en faciliteert het digitaal registreren en monitoren van het ziektebeloop van huidpatiënten. Patiënten krijgen hierdoor maximale controle over hun gezondheid en dermatologen verlenen in minder tijd betere zorg doordat de zorgbehoefte inzichtelijker wordt. Het welzijn van de huidpatiënt gaat hierdoor omhoog, wat ons een nominatie opleverde in de de DIA categorie ‘Digital For Good’.

Een mooi schaalbaar concept dat vanuit continuïteit is opgezet. De eindgebruiker staat centraal. Zowel de arts als de patiënt. De diepe inhoudelijkheid valt op positieve wijze op. Evenals dat het niet zozeer om gaat het huidprobleem, maar om de systeemverandering die de app teweegbrengt. Mede door betrekken verschillende spelers zorg, pharma en andere partijen in de zorg. Aanbeveling van de jury: laat bezoekers binnenkomen in een dedicated omgeving in plaats van hen tussen opties te laten kiezen.

Jury DIA
Uit juryrapport winnaar Digital for Good

De last van huidziekten onderschat

1.2 miljoen huidpatiënten in Nederland, met chronische huidziekten als Eczeem en Psoriasis. De lichamelijke en mentale impact van een chronische huidaandoening kan groot zijn, zegt associate professor Infectieziekten & founder Happi (UMC) Joop Arends, die samen met internist-infectioloog Guido van den Berk (OLVG) en dermatoloog Patrick Kemperman (UMC Amsterdam en Dijklander ziekenhuis) initiatiefnemer is van de app. “Zeker 40 procent van de psychische klachten bij huidaandoeningen wordt tijdens reguliere consulten niet herkend. Dermatologen hebben vaak te weinig tijd om ook op mentaal vlak een helder beeld te krijgen. Daarbij ogen huidpatiënten vaak niet ziek en weten ze hun aandoening goed te camoufleren. Hoe het werkelijk gaat met een patiënt, is dus niet altijd zichtbaar. De complexiteit van het ziektebeeld vraagt om een meer persoonsgerichte aanpak, waarbij ook aandacht is voor sociale en psychische aspecten.” 

Efficiëntere zorg en meer ‘eigen regie’ 

In de app houden huidpatiënten hun ziekteactiviteit, gezondheidsbeleving, kwaliteit van leven en hun actuele huidbeeld bij. Artsen kijken (op afstand) mee en monitoren hoe het écht met patiënten gaat. En dat maakt verschil stelt Arends: “De juiste zorg op het juiste moment, verhoogt de kwaliteit van leven bij huidpatiënten aanzienlijk. Door het verbeterde zicht op het ziektebeloop en veranderingen, wordt eerder ingrijpen mogelijk en worden patronen, bijvoorbeeld een reactie bij bepaald voedsel, sneller ontdekt. Ook op mentale achteruitgang kan sneller gereageerd worden.”

Het gebruik van de app, zorgt eveneens voor een efficiëntieslag in het zorgproces. Arends: “De app helpt prioriteiten stellen, waardoor consults gerichter en sneller te doorlopen zijn. En wanneer een patiënt zich goed voelt, is een poli-consult vervangbaar door een online-consult. Dit bespaart tijd en zorgkosten, zeker doordat er uiteindelijk ook minder consults nodig zijn.”

Patiënt centraal in succesvolle zorginnovaties

“Het succes van de app komt mede voort uit research en toetsing in de praktijk”, zegt Marloes Bovée, managing director bij E-sites: “De app is ontwikkeld in nauwe samenwerking met dermatologen en patiënten. Beide doelgroepen zijn betrokken bij het uitdenken van de app-functionaliteiten en ingezet voor design- en usability-optimalisatie. Om de zorg via de app continu te verbeteren, worden gebruikers actief om feedback gevraagd. Daarnaast vindt er onderzoek plaats met anonieme patiëntgegevens.”

Over het winnen van de DIA in de categorie Digital For Good zegt Arends: “Dit is een mooie erkenning voor de weg die we zijn ingeslagen met Happi. Een richting waar hopelijk veel meer zorg de komende jaren naartoe gaat: digitaal waar het kan en in de spreekkamer waar het moet. Wij zijn de app gestart vanuit de overtuiging dat de combinatie van Value Based Healthcare (persoonsgerichte zorg) en patiënt empowerment (meer eigen regie) voor meer patiëntgroepen een succesformule is. Voor huidpatiënten blijkt dit zo: de ziektelast gaat omlaag, het welzijn van de patiënt omhoog. Natuurlijk zijn we er heel trots op dat dit lukt.” 

Artsen steeds vaker kartrekker zorginnovaties 

Bovée ziet innovatie-initiatieven vanuit zorgverleners toenemen: “Artsen zien van heel dichtbij, op een specifiek zorgpad, hoe iets beter kan. Technologie zorgt dat artsen meer patiënten helpen of betere zorg verlenen. Vanuit hun roeping worden zij gemotiveerd zelf met innovaties aan de slag te gaan, omdat het wachten op de innovatieafdeling ze vaak te lang duurt. We zien bij E-sites dat het slim is om dergelijke oplossingen heel schaalbaar te maken. Dan is de oplossing in eerste instantie gericht op één ziektebeeld, maar makkelijk uit te rollen naar meerdere ziekten. Wij denken hier altijd graag over mee.” 

De Happi Huid app is gratis te downloaden voor iOS en Android