Persona's

Wie is je eindgebruiker? Met behulp van gedetailleerde persoonsomschrijvingen geven we eindgebruikers een gezicht.

Persona's

Eindgebruikers identificeren met persona’s

Om tot een gebruiksvriendelijke oplossing te komen, is het essentieel om niet vanuit jezelf te denken, maar vanuit de gebruiker. Wie is je doelgroep en hoe gaat jouw doelgroep je website of app gebruiken? Het creëren van één of meerdere persona’s helpt je hierbij. Een persona is een gedetailleerde omschrijving van een typische bezoeker van jouw online toepassing. We omschrijven zijn demografische achtergrond, wensen, uitdagingen en kennis van internet. Dit levert een nuttig gebruikersprofiel op die we in gedachten houden tijdens het gehele ontwerp- en ontwikkelproces.